Reglamento - I DUATLON CROSS POPULAR SIERRA DE LA DEMANDA LA ENTRERROBLES