Informació - 9A CURSA SOLIDÀRIA "EN MARXA PER LA PARÀLISI CEREBRAL"

A través aquesta cursa solidària volem promoure i impulsar la participació i integració de persones amb paràlisi cerebral o amb altres discapacitats, en igualtat d'oportunitats. 

En marxa per la Paràlisi Cerebral” vol homenatjar a totes les persones que d'una forma o una altra conviuen amb la paràlisi cerebral o amb altres discapacitats similars, i que cada dia lluiten per portar una vida el més normalitzada possible. Any rere any, la carrera fa un reconeixement a la tasca i la trajectòria de persones i entitats que treballen en l'atenció, la formació, la defensa dels drets, la integració social i laboral de les persones amb paràlisi cerebral o altres etiologies similars, amb l'objectiu de millorar-los la qualitat de vida.

________________________

Con esta carrera queremos promover e impulsar la participación e integración de personas con parálisis cerebral o con otras discapacidades, en igualdad de oportunidades.

En Marcha por la Parálisis Cerebral” quiere homenajear a todas las personas que de una forma u otra conviven con la parálisis cerebral o con otras etiologías similares, y que día tras día luchan para llevar una vida lo más normalizada posible. Año tras año, la carrera hace un reconocimiento a la tarea y trayectoria de personas y entidades que trabajan en la atención, la formación, la defensa de los derechos, la integración social y laboral de las personas con parálisis cerebral u otras etiologías similares, con el objetivo de mejorarles la calidad de vida.